Beeld en Geluid

Zoek in foto's en afbeeldingen

Deze databases zijn in ontwikkeling en bevatten nog diverse onvolkomenheden! Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u dan s.v.p. een mail aan gemeentearchief@goes.nl

Beschrijven foto’s

Wij hebben geprobeerd de foto’s zo zorgvuldig mogelijk te beschrijven. Mocht u foutjes aantreffen in de beschrijvingen, aarzel dan niet om ons op de hoogte te stellen. Ook als u meer informatie heeft over bepaalde foto’s kunt u contact met ons opnemen. Mail naar gemeentearchief@goes.nl en vermeld het “identificatienummer”. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Auteursrecht

Voor het gebruik van (beeld)materiaal afkomstig uit archieven en verzamelingen, berustend bij het Gemeentearchief van Goes ten behoeve van enige vorm van publicatie moet in principe toestemming worden aangevraagd. Het gebruik van het (beeld)materiaal moet altijd vooraf schriftelijk worden gemeld aan de gemeentearchivaris van de gemeente Goes.

Bij foto's in de beeldbank staat in veel gevallen aangegeven wie de auteursrechten van de foto heeft. Van sommige afbeeldingen waar copyrights of auteursrechten op rusten kunt u alleen reproducties bestellen bij de rechthebbende. In dat geval wordt u doorverwezen naar de rechthebbende en heeft het gemeentearchief geen enkele bemoeienis met de leverantie. De actuele rechtenstatus van een afbeelding wordt getoond op het moment dat u deze bekijkt op de beeldatlas.

In het geval dat u in de database tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen aantreft waarop u meent auteurs- of andere rechten te kunnen claimen, of als u bezwaren heeft tegen de publicatie ervan in deze vorm, verzoeken we u contact op te nemen via gemeentearchief@goes.nl.

Beeldbank beperkt toegankelijk

In verband met het auteursrecht heeft de gemeente Goes besloten om anonieme afbeeldingen en andere foto's waarbij de rechten onduidelijk zijn, niet meer online beschikbaar te stellen. De beschrijvingen van de foto's zijn nog wel zichtbaar. De bijbehorende foto's kunnen in de studiezaal bekeken worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

De fotograaf is J. Torbijn
Een fotograaf aan het werk in de jaren dertig van de vorige eeuw. De fotograaf is J. Torbijn (van de gelijknamige vroegere winkel aan de Ganzepoortstraat 22, eerder aan de Lange Vorststraat 39). Schenking mw. M. Torbijn - Reijnhout