Bidprentjes

Het bidprentje vindt zijn oorsprong binnen de katholieke kerk. Het is een klein 'gedachtenisprentje', dat veelal wordt uitgegeven als aandenken bij het overlijden van een dierbare en soms ook als herinnering aan de sacramenten van het doopsel, de eerste communie, het vormsel, het huwelijk of het priesterschap. Bidprentjes hadden oorspronkelijk tot doel om in een missaal te worden gestoken, zodat men tijdens een mis kon bladeren en deze personen via gebed in herinnering kon roepen. De laatste decennia heeft het uitreiken van een gedachtenisprentje ook ingang gevonden bij niet-katholieke uitvaarten.

Bidprentje

Indien het bidprentje wordt uitgegeven naar aanleiding van een overlijden, worden de naam en de geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld met een korte levensbeschrijving. Bidprentjes worden tijdens of aan het einde van de uitvaart aan de aanwezigen uitgedeeld of later aan belangstellenden toegestuurd.

Bidprentjes zijn meestal voorzien van een religieuze afbeelding van een heilige en vaak ook een gebed. De oudste bidprentjes hebben enkel een voor- en achterzijde. Vanaf 1960 wordt vaak een dubbelgevouwen A6-formaat gebruikt, waarbij de afbeelding aan de buitenkant en de gebedstekst en levensbeschrijving aan de binnenkant staat.

Collectie Adrie van den Dries

Onze digitale collectie bidprentjes is grotendeels verzameld door wijlen Adrie van den Dries uit 's-Heerenhoek, bij zijn leven een enthousiast verzamelaar van oude bidprentjes die berichten over het leven en sterven van katholieke ingezetenen. De oudste exemplaren die Van den Dries bezat, dagtekenen al uit de negentiende eeuw. Bij het Gemeentearchief was Adrie als vrijwilliger bezig om zijn verzameling digitaal te maken. Dat is hem voor het grootste deel gelukt. Het was zijn wens om deze verzameling van meer dan tweeduizend bidprentjes ook digitaal ter beschikking van het publiek te stellen.