De archieven van de Godshuizen en het Burgerlijk Armbestuur

De gemeente Goes heeft in 2021 de archieven van de Godshuizen en Burgerlijk Armbestuur in eigendom verkregen van Stichting Maatschappelijke Belangen over de periode 1578-1970. In deze archieven vindt u onder andere het ‘Wezenregister’ en 79 kadastrale kaarten. Wij vinden het belangrijk dat ons cultureel erfgoed bewaard blijft en toegankelijk is voor een breed publiek. Daarom zijn de kadastrale kaarten in 2021 gerestaureerd en gedigitaliseerd. Het gemeentebestuur en het gemeentearchief zijn er trots op dat deze archieven nu onderdeel uitmaken van onze rijke, historische collectie.

Geschiedenis van de archiefvormer

In 1970 vormde men het Burgerlijk Armbestuur om tot de Instelling Maatschappelijke Belangen. Enkele jaren later werd het archief dat circa 36,5 meter en 14 grote archiefdozen bevat in bewaring gegeven aan het Gemeentearchief Goes. Het archief werd in zijn geheel geïnventariseerd[1]. Vervolgens verscheen er ook een boek over de geschiedenis van dit bestuur[2].

In 2017 werd nog eens circa 2 meter archief in bewaring genomen, waaronder het ‘Wezenregister’ en 79 kadastrale kaarten van landerijen van het weeshuis en armbestuur (19e eeuws). Deze kaarten zijn hoofdzakelijk gemaakt door landmeter L. Paardekooper rond het jaar 1840.

Na de overdracht van deze archieven aan de gemeente Goes, is besloten om een restauratie en digitaliseringstraject te doorlopen. Dhr. De Kunder van de Stichting Maatschappelijke Belangen heeft namens het bestuur een aanvraag ingediend voor een bijdrage voor de restauratie door de gemeente Goes, waarmee akkoord is gegaan. De gemeente Goes heeft de restauratie voor dit archief bekostigd en stukken gedigitaliseerd, waaronder de kadastrale kaarten die nu digitaal raadpleegbaar zijn voor het publiek.

De collectie

De schenking bevat een archief met divers materiaal dat van groot historisch belang is voor de gemeente Goes en het Gemeentearchief Goes. De schenking bevat bijzonder materiaal dat digitaal toegankelijk gemaakt is voor het publiek, onder andere in ons archiefbeheersysteem Atlantis, de website en in de toekomst zal ook ons Erfgoedportaal doorzoekbaarheid bieden aan gebruikers.

[1] Barth, A.J., Inventaris van de archieven van de Godshuizen en het Burgerlijk Armbestuur van Goes, 1578 – 1970, Goese inventarissen, nr. 16, Goes, april 1994.

[2] Barth, A.J. & Kort, A.L., Een troostelijk woord in der armen spijs. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuisen van Goes van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Heemkundige Kring de Bevelanden, 1990.

Kadastrale kaart ca. 1918