Foto Gemeenteraad van Wolphaartsdijk

Van dhr. R. Mastenbroek ontvingen wij een originele foto van de Goese fotograaf F.F. de Soomer, waarop een bijeenkomst van de gemeenteraad van Wolphaartsdijk te zien is, circa 1935. De foto is uitgereikt aan J.F. van Wel (vermoedelijk een raadslid).

De eerdere eigenaar uit Vlissingen plaatste een oproep in de PZC op zoek naar informatie over de personen op deze foto en bood aan deze aan een geïnteresseerde te schenken. Inmiddels is de originele foto in ons bezit. Deze schenking voegt waarde toe aan onze fotocollectie en draagt bij aan het behoud van lokale geschiedenis. Onze oprechte dank gaat uit naar dhr. R. Mastenbroek voor zijn bijdrage.

Foto van de gemeenteraad te Wolphaartsdijk, gefotografeerd door F. de Soomer.
Foto van de gemeenteraad te Wolphaartsdijk, gefotografeerd door F.F. de Soomer

Opzetkarton van de originele foto van de Goese fotograaf F.F. de Soomer, met enkele handmatige versieringen.

Foto van de gemeenteraad te Wolphaartsijk, gefotografeerd door F. de Soomer.