Foto's van mensen in streekdracht, kaart van de voormalige weermacht en gedenkschrift 1940-1945 Christelijk Lyceum

Mevrouw J. op ’t Hof heeft verschillende stukken aan het Gemeentearchief geschonken. Onder meer fotoalbums met foto’s en prentbriefkaarten van mensen in Zuid-Bevelandse streekdracht, en een fotoalbum gevuld met “ouderwetse portretten” met o.a. foto's van vroege Goese fotografen J. Magielse en J.J. Quist. Ook hebben wij diverse boeken, een kaart van de voormalige weermacht in ontvangst mogen nemen en een  boekje met persoonlijke getuigenissen van docenten gedurende de Tweede Wereldoorlog die werden uitgedeeld aan de leerlingen van het Christelijk Lyceum te Goes.

Familiefoto genomen in Grand Rapids
Een familiefoto genomen in "Thiele's Photo Rooms" in Grand Rapids, Michigan in de Verenigde Staten. Veel Zeeuwen verhuisden naar Grand Rapids aan het einde van de negentiende/begin twintigste eeuw