Kentekennummers

Het autokentekensysteem is in de loop der tijd regelmatig aan veranderingen onderhevig geweest.

Als in 1898 de eerste auto’s in Nederland verschijnen, krijgen de eigenaars hiervan een rijvergunning. In 1906 verviel dit systeem (laatste uitgegeven rijvergunning nummer 2065).

Zeeland krijgt de K

Als gevolg van Motor- en Rijwielwet werd namelijk toen een stelsel van provinciale kentekens ingevoerd, waarbij iedere provincie een letter kreeg toegekend. Voor Zeeland was dat de letter K.

Het voorschrift luidde hierbij dat letter en nummer moesten worden aangebracht op een donkerblauwe achtergrond. Ook moest tussen een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang het kentekenbord worden verlicht.

Kenteken gekoppeld aan eigenaar

In tegenstelling tot de huidige situatie waarbij het kenteken gekoppeld is aan het voertuig, was er bij het provinciale stelsel sprake van een koppeling aan de eigenaar, die dan ook zelf het kenteken moest gaan aanvragen bij de provincie. De provinciale kentekens bleven gehandhaafd tot 1950.

In de bijlage kunnen we zien welke kentekens werden uitgegeven in Zeeland en aan wie.

Daar het een vrij omvangrijk geheel is, zullen er steeds nieuwe reeksen aan dit overzicht worden toegevoegd. Een gedeelte van de gegevens is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan, zodat het overzicht nooit helemaal compleet te krijgen is.

Sinds juni 2015 is de website van Bob Eefting over Zeeuwse kentekens in de lucht: www.kentekenzeeland.nl.

Een Zeeuwse autopionier? Dit voertuig was gekentekend K15 en stond op naam van C. van Strien te Goes. Het is zeer de vraag hoe comfortabel een autoritje zal zijn geweest op het toenmalige wegennet, waarvan de bestrating vaak zeer te wensen overliet, of waarbij die bestrating geheel ontbrak! De foto dateert van omstreeks 1910. Collectie Bitter-van Opstal.

Een Zeeuwse autopionier

Deze tractor in de Wilhelminapolder heeft kenteken K-3035.

Hier kunt u naar de lijst met K kentekens

tractor in de Wilhelminapolder