Krantenknipsel met foto kinderkoor "De Kleine Zuid-Bevelander"

Van dhr. Haaij ontvingen wij een krantenknipsel met foto van het Kloetingse kinderkoor "De Kleine Zuid-Bevelander". U kunt het krantenknipsel bekijken door onder Beeld en Geluid 'Foto's' te kiezen en de collectie 'Haaij, dhr. A. (Adri)' te zoeken.

Kinderkoor "De Kleine Zuid-Bevelander" in de Residentiebode op 14 juli 1923. 

Krantknipsel met foto van kinderkoor. Een groep kinderen staat voor een gebouw.