Krantenknipsel met foto kinderkoor "De Kleine Zuid-Bevelander"

Van dhr. Haaij ontvingen wij een krantenknipsel met foto van het Kloetingse kinderkoor "De Kleine Zuid-Bevelander". U kunt het krantenknipsel bekijken door onder Beeld en Geluid 'Foto's' te kiezen en de collectie 'Haaij, dhr. A. (Adri)' te zoeken.

Krantknipsel met foto van kinderkoor. Een groep kinderen staat voor een gebouw.
Kinderkoor "De Kleine Zuid-Bevelander" in de Residentiebode op 14 juli 1923.