Nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

  • Inventarisatie prijsbanden

    Van de 17e tot en met de 19e eeuw reikte de Latijnse School zogenaamde ‘prijsbanden’ uit aan hun ijverigste leerlingen. Van 2019 t/m 2023 heeft de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek alle prijsbanden die te vinden zijn in openbare bewaarplaatsen in Zeeland geïnventariseerd. Samen met het bestand van de ZB betekent dit dat er in de openbare bewaarplaatsen in Zeeland ruim 300 prijsbanden te vinden zijn. In de loop van het jaar wordt de totale inventarisatie van de prijsbanden gepubliceerd op het platform van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.