Tarieven

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2022, gemeente Goes

 Onderzoek laten verrichten 
1.5.1.Het laten verrichten van onderzoek in het bij de gemeentearchieven berustend materiaal, ongeacht het resultaat, per kwartier, met een minimum tarief van een kwartier met dien verstande dat het uit dezen hoofde geheven bedrag nimmer meer bedraagt dan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. € 13,20
1.5.2.Reproducties: 
1.5.2.1Scans/fotokopieën formaat A4, A3 en folio, per kopie zwart/wit €  0,30
1.5.2.2Scans/fotokopieën formaat A4, A3 en folie, per kopie kleur €  0,60
1.5.2.3Scans/fotokopieën per kaart, tekening of kopie A2 - A0 zwart/wit € 15,00

Pinautomaat

Wij beschikken over een pinautomaat in de studiezaal. Dus als u, bijvoorbeeld, scans of fotokopieën bij ons afneemt, kunt u ook met pin betalen. Wij verzoeken u dan ook om, indien mogelijk, met uw pinpas te betalen. Mocht u niet kunnen pinnen, dan kunt u alsnog contant betalen bij de balie Dienstverlening. Wij hopen u hierdoor nog beter van dienst te kunnen zijn.