Tijdschriften

In onze studiezaal kunt u de volgende tijdschriften inzien. Via het digitale zoeksysteem in de studiezaal kunt u in deze tijdschriften op thema zoeken. Bij tijdschriften/jaarboeken waar dat nog niet kan, is dat met * gemarkeerd.

Historisch jaarboek voor Zuid‑ en Noord‑Beveland 

In de collectie vanaf 1985.  ZB 8‑B‑7.11.1

De Spuije.

Tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Museum voor Zuid‑ en Noord‑ Beveland.

In de collectie vanaf 1978. 13‑ZB‑23.1 

Tijdschrift Zeeland

In de collectie vanaf 1991. ZB 8‑F‑3.1

Het Zeeuws Tijdschrift

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het tijdschrift verschijnt tweemaandelijks. Met register op namen van schrijvers en onderwerpen jrg. 1 t/m 20, 1950‑1970. Het Zeeuws Tijdschrift beoogt de verbreiding van kennis omtrent Zeeland en zijn bewoners; het biedt daartoe populair gestelde, wetenschappelijk verantwoorde verhandelingen.

In de collectie vanaf 1950.  ZB 8‑F‑2.1.1

Archief  KZGW  

Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgave Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.  

In de collectie vanaf 1903. ZB 8‑E‑2.1

Volkskundig Bulletin. Uitgave van de Volkskunde‑commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam

In de collectie vanaf 1975. 6‑ AB ‑ 205.1.1

Westerheem. Orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland

In de collectie vanaf 1955. 21‑AB‑1.2

Maandblad voor geschiedenis en archeologie.

Verscheen 11 x per jaar; ook onder de titel Spiegel Historiael. Vanaf 1986 uitg. Houten De Haan. Voortgezet als: Geschiedenis magazine.

In de collectie vanaf 1967.  12‑AB‑1.1

Bulletin van de Historisch‑Archeologische werkgroep onder auspiciën van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. In 1979 voortgezet als Nehalennia.

In de collectie vanaf 1979. ZB 9‑A‑1.9

Historisch Tijdschrift Holland

In de collectie vanaf 1969. 20‑AB‑1.1 

t.seg. Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis/ gemeenschappelijk uitgave van Nederlands Economisch‑Historisch Archief (NEHA) en Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

In de collectie vanaf 2004.

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 

In de collectie vanaf 1977.

Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap

In de collectie vanaf 1924. 22‑AB‑1.45*

Od. Informatievoorziening automatisering management en organisatie gebouwenbeheer. Maandblad van de Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie (SOD).

In de collectie vanaf 1999. 26‑AB‑5.1*

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden

In de collectie vanaf 1969. 6‑AB‑175.7.1*

Economisch‑historisch jaarboek.

Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland

In de collectie vanaf 1915. 19‑AB‑1.3*

Stadsgeschiedenis

24‑AB‑32.1.1*

Nederlandsch Archievenblad. 

Orgaan van de Vereeniging van archivarissen in Nederland

18‑AB‑1.1*

De Navorscher.

Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen. 

In de collectie vanaf 1851. GB 1.*

Manuscrits le fort. Tome III table 

GB 2.*

Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap De Nederlandsche Leeuw 

In de collectie vanaf 1883. GB 3.1

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 

In de collectie vanaf 1947. GB 4.*

Van Zeeuwse stam. Contactblad van de Nederlandse genealogische vereniging 

GB 5.*

Gens nostra. Maandblad der Nederlandsche Genealogische Vereniging 

In de collectie vanaf 1946. GB 7.6

Ons voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 

In de collectie vanaf 1991. GB 6.*

Nederland's Adelboek

In de collectie vanaf 1903. GB 30.*

Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en) 

In de collectie vanaf 1995. GB 9.*

Nederland's patriciaat

In de collectie vanaf 1974. GB 34

Tijdschriften