Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog op de Bevelanden

In oktober en november 2019  houdt het Gemeentearchief in het Stadskantoor een expositie over de Tweede Wereldoorlog op de Bevelanden en meer in het bijzonder de Slag om de Schelde in 1944. Dit is een bewerking van een tentoonstelling die in 2009 gehouden werd.

Basisonderwijs

In oktober 2009, toen het 65 jaar geleden was dat de Bevelanden bevrijd werden, ontwikkelde het Gemeentearchief  een project waarbij de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennismaakten met de geschiedenis van Goes en de Bevelanden tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1944). Het archief werkte daarin samen met de archieven op Noord-Beveland en in Kapelle. Het destijds net geopende Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp was eveneens partner.

Het project omvatte destijds een lesbrief, een tentoonstelling en gastlessen. U kunt een impressie van de tentoonstelling en de lesbrief bekijken in ons Digitaal Museum. De papieren versie van de lesbrief is nog slechts beperkt verkrijgbaar. U kunt deze aanschaffen voor € 4,95 in de studiezaal van het Gemeentearchief.

Voortgezet onderwijs

Voor klassen 5vwo van het Calvijn College maakte het Gemeentearchief opdrachten die een lokale illustratie vormen van de grote geschiedenis. U kunt deze opdrachten hieronder downloaden.

Bekijk ook de webquest Sporen WW2 voor havo/vwo en vmbo (een project van de gemeente Middelburg en provincie Zeeland).  

Nieuwsbrief

Ter gelegenheid van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in 2014 zijn er allerlei educatieve activiteiten, ook van het Gemeentearchief Goes. 

Het Scez heeft ze op een rijtje gezet in een speciale nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief hieronder downloaden.

Tweede Wereldoorlog