200 jaar Isaac Dignus Fransen van de Putte

Isaac Dignus Fransen van de Putte werd in Goes geboren op 22 maart 1822. Dit jaar kunnen we daarom zijn 200ste verjaardag vieren. Dit is zijn de sporen die hij heeft achtergelaten.

Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822 - 1902), geboren te Goes en overleden te 's- Gravenhage. Lid van de Tweede Kamer, minister van Koloniën, lid van de Eerste Kamer. Hij trouwde op 28 maart 1850 met Lucie Henriette Cornets de Groot geboren te Soerabaja op 28 april 1831 en overleden te Zeist 31 mei 1904.

Politiek

Fransen van de Putte vestigt zich in 1848 op Java en keert terug naar Nederland in 1860. Vervolgens stort hij zich van 1862 tot aan zijn dood in 1902 op de politiek. In deze tijd is hij onder andere minister van Koloniën, en vooral op dat gebied is hij progressief: Fransen van de Putte is één van de belangrijkste hervormers van het bestuur in Nederlands-Indië en staat aan de basis staat van aantal verbeteringen, waaronder het afschaffen van de zogenaamde herendiensten.

Hedendaagse sporen

Vandaag de dag zijn er in Goes en omstreken nog sporen van hem te vinden. Zo is er in 1969, voorafgaand aan de gemeentelijk herindeling van 1970, een straat naar hem vernoemd in Goes Oost en is er net buiten Kapelle aan de Postweg een boerderij met de naam Soekowono te vinden, een naam die de boerderij duidelijk aan de eerste eigenaar te danken heeft: Soekowono is namelijk een onderdistrict op Java, een verwijzing naar Fransen van de Puttes tijd in Nederlands-Indië. Hierover is meer te lezen in dit artikel uit De Spuije van februari 1999, geschreven door archivaris Frank de Klerk. In 2017 schreef hij ook een kort stukje over Fransen van de Putte in onze rubriek ‘de Goese jaren van’. Deze kunt u hier teruglezen.

Portretfoto Isaac Dignus Fransen van de Putte
Portret van Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822 - 1902)