Archiefeducatie - Reinwardt Academie

Van Marieke Houtekamer ontvingen wij de afstudeerscriptie "On(der)wijs verrijkend! Archiefeducatie. Over de bijdrage van archiefeducatie aan het Geschiedenisonderwijs."

Marieke Houtekamer studeerdeĀ Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie. Zij vergaarde de informatie voor haar onderzoek bij het Gemeentearchief Goes en diverse andere erfgoedinstellingen in den lande.

Marieke Houtekamer

Augustus 2013

Marieke Houtekamer