Onderwijs

Zowel scholieren als volwassenen kunnen voor allerlei soorten projecten bij het Gemeentearchief terecht. Voor voorbeelden, zie onderaan de pagina.

Basisonderwijs: lesbrieven, spelletjes en projecten op maat

Over Slot Oostende is een lesbrief beschikbaar in combinatie met een educatief programma. Dit is een samenwerking van het Historisch Museum De Bevelanden en het Gemeentearchief. Over de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog op de Bevelanden en de Watersnoodramp zijn eveneens lesbrieven digitaal beschikbaar. Oefeningen met het lezen van oud schrift (paleografie) zijn beschikbaar op de website van Wat Staat Daer? Ook projecten op maat zijn mogelijk.

Voortgezet onderwijs: profielwerkstukken en projecten op maat

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs kan voor profielwerkstukken en projecten op maat bij het Gemeentearchief terecht. Het onderzoek naar primaire bronnen staat daarbij centraal. Ook een maatschappelijke stage is mogelijk. Als u een indruk wilt krijgen hoe een educatieproject bij het Gemeentearchief Goes ingevuld kan worden, klik dan hier op Project Calvijn College. Wilt u ook een project op maat? Maakt u dan een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. Hierbij moeten wij het voorbehoud maken dat wij niet altijd voldoende capaciteit voor een dergelijk project hebben.

Beroepsonderwijs: opdrachten en projecten op maat

Studenten uit het beroepsonderwijs kunnen bij het Gemeentearchief terecht voor diverse soorten opdrachten.

Gastlessen 

Het Gemeentearchief verzorgt op aanvraag gastlessen over de geschiedenis van de regio. Kijk onderaan de pagina onder Educatie voor volwassenen.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar gemeentearchief@goes.nl. Voor het totale aanbod aan cultuureducatie in de Oosterschelderegio zie http://www.centrumkce.nl

Kijk hieronder naar voorbeelden van educatieprojecten van het Gemeentearchief.

Leerlingen van het Calvijn College doen archiefonderzoek
Leerlingen van het Calvijn College doen archiefonderzoek in de studiezaal