Bevolkingsregisters

Sinds 1850 zijn de gemeenten in Nederland verplicht om hun bevolking te registreren. Sommige gemeenten hielden al een bevolkingsregistratie bij sinds 1826. Het bevolkingsregister is een belangrijke bron voor voorouderonderzoek.

In het bevolkingsregister vindt u informatie over de gezinssamenstelling en de veranderingen daarin over een bepaalde periode. Naast namen en geboortedata en –plaatsen werden ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven.

Bevolkingsregister

Tot circa 1920 hield iedere gemeente deze bevolkingsregistratie bij in grote boeken, het bevolkingsregister. Na dat jaar werd de bevolking geregistreerd op losse kaarten: vanaf 1920 per gezin op de zogenaamde gezinskaart, vanaf 1939 per persoon op de persoonskaart. Tegenwoordig wordt de bevolkingsregistratie digitaal bijgehouden.

De bevolkingsregisters zijn openbaar tot 1920.

Het Gemeentearchief Goes bewaart de bevolkingsregisters van de gemeente Goes en de voormalige gemeenten Kloetinge, ’s-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk en Kattendijke. 

Onze vrijwilligers zijn nog volop bezig met het maken van indexen op de bevolkingsregisters. Ook worden de reeds geïndiceerde bevolkingsregisters nog gecontroleerd door onze medewerkers. Zodra dat is gebeurd zijn ze online raadpleegbaar op onze website.

Naar de bevolkingsregisters die nog niet online beschikbaar zijn, kunt u in onze studiezaal onderzoek komen doen. Voor actuele informatie omtrent corona en het bezoeken van de studiezaal, check hier