Bezoek scholen aan expositie Goes in de Gouden Eeuw / Rembrandtjaar

In december 2019 hield het Gemeentearchief in het Stadskantoor de expositie 'Goes in de Gouden Eeuw / Rembrandtjaar'. Dankzij de medewerking van Kunst Cultuur Educatie (KCE) Oosterschelde brachten klassen van het Goese Lyceum, Auris College, De Wereldwijzer en De Wingerd een bezoek aan de expositie. Het ging om de bovenbouw van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Klas AV1 Auris College, wethouder André van der Reest in gesprek met docente Marja Heijboer

Klas AV1 Auris College

Brugklas Goese Lyceum. Foto Eva Martens

Brugklas Goese Lyceum

Brugklasser Goese Lyceum met de VR-bril. Foto Eva Martens

Opdracht

De leerlingen gingen met een VR-bril op zoek naar een schilderij van Rembrandt in Magdalenastraat 7, virtueel nagebouwd aan de hand van bouwtekeningen en een boedellijst van 1665 uit de collectie van het Gemeentearchief. Daarnaast beantwoordden zij in groepjes vragen bij de getoonde werken in de expositie. De vragenlijst kunt u onderaan de bladzijde downloaden.

December 2019

Brugklasser Goese Lyceum met de VR-bril