Blog over vondst in Goese handschriften 1664

Goes 1664

In de handschriftencollectie van het gemeentearchief van Goes bevindt zich ook een omslag met aantekeningen van ab Utrecht Dresselhuis over de plaatselijke schutterijen en de rederijkers.* Een van de notities over de Goese rederijkers handelt over een rekest van de rederijkers aan de magistraat.

Handschriftencollectie van het gemeentearchief

Het rekest uit 1664 (waarschijnlijk uit 1663 gezien het feit dat de  magistraat op 5 januari 1664 antwoord geeft) maakt zichtbaar dat de rederijkerskamer (de naam wordt niet genoemd, maar dat zal de Nardusbloem zijn) jarenlang getobd heeft om voldoende leden te werven, zodat daaruit een aantal bestuurders (officieren) gekozen zou kunnen worden. In het rekest laten zij weten dat er inmiddels voldoende aanwas is en zij verzoeken de magistraat om uit de genomineerde personen onder het rekest een prins en dekens te benoemen. Het rekest is ondertekend door de leden:

Cornelis Matthysse van de Weele
Pieter Lessius
Job Jobse
Willem Quirynse Trouwe
Michiel Engelse Brouwersput
Johannes van de Weele
François Jansse Levering
Nicolaes van der Straaten

De namen van de voorgedragen rederijkers worden niet expliciet vermeld, maar de namen van de ondertekenaars staan onder het rekest en zij zullen dan ook de genomineerden zijn. Uit deze namen moesten 1 prins en 3 dekens gekozen worden. De overheid reageerde op 5 januari 1664 op het verzoek van de kamer met het besluit dat de verzoekers eerst privilege en statuten van de kamer dienden te overleggen en dat terwijl bekend was, dat die verdwenen waren, zonder twijfel een teleurstelling voor de kamer. Het is aannemelijk dat het om dezelfde statuten gaat, die thans worden bewaard als handschrift 78 C 66 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Ze werden indertijd uit naam van de magistraat (baljuw, burgemeester en schepenen) geaccordeerd door secretaris Jan Cornelisz Valcke op 3 oktober 1563.

Bronnen

* Gemeentearchief Goes, handschriftencollectie inv.nr. 168: Geschiedkundige aantekeningen betreffende de rederijkers en de schuttersgilden te Goes, in het bijzonder betreffende de schuttersschilderijen, verzameld door dr. J. en mr. J.G. ab Utrecht Dresselhuis. 1853, 1854 (1 omslag). Het besproken rekest is te vinden in het cahier van folioformaat. Bronvermelding ontbreekt.

Geplaatst door Jan van Loo op 8 juli 2019.

Vanuit het rederijkersonderzoek verschijnen regelmatig blogs over rederijkers. U kunt deze hier bekijken:

http://rederijkerszeeland.wordpress.com/author/rederijkerij