Dekolonisatie 1946 - 1949

Met de bevrijding in 1945 rolde Nederland meteen in een onafhankelijkheidsoorlog. De bewoners van de kolonie Nederlands-Indië wilden los van het moederland. Na een periode van soms opflakkerende gevechten, die af en toe tot een echte oorlog uitgroeiden, werden de banden tussen Nederland en de nieuwe staat Indonesië verbroken. Deze gang van zaken valt onder de dekolonisatie. Overal in de wereld na de Tweede Wereldoorlog begonnen koloniën zich los te maken van hun moederland.

 

 

meerdere documenten met tekst, links een kaart