Eerste Wereldoorlog

Er zijn diverse opdrachten gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog. Lees er meer over in de PDF-bestanden.

Vertrek uit Ieper

kar volgeladen met kinderen

Opdracht 8 - Bombardementen op Zeeland

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam een nieuw wapen tot ontwikkeling, het vliegtuig. Eerst werd het voornamelijk als verkenningsinstrument gebruikt, maar al gauw kwam er bewapening aan boord van deze toestellen, aanvankelijk ter verdediging en met het doel om de vliegtuigen van de vijand uit de lucht te schieten. Naarmate de oorlog vorderde, gebruikte men het vliegtuig, net als zeppelins, voor bombardementsdoeleinden.

Opdracht 9 - Belgische vluchtelingen in Zeeland

In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Eén van de gevolgen hiervan was dat in het najaar van 1914 grote delen van België ontvolkt raakten, omdat iedereen op de vlucht sloeg voor het oorlogsgeweld. Deze eerste “moderne” oorlog hield weinig rekening met burgers en hun woonhuizen, kerken, scholen etc. Gedurende heel de oorlog zouden technische ontwikkelingen de strijd bepalen, bijvoorbeeld het inzetten van vliegtuigen. Ook op de grond zetten de legers steeds nieuwere wapens in.

Opdracht 10 - Vrouwen aan het werk

Naar voorbeeld van het oorlogvoerende Engeland, waar vrouwen in het arbeidsproces terechtkwamen, begonnen ook in Nederland vrouwen zich te organiseren om hun bijdrage te leveren. De Nationale Vrouwenraad van Nederland stelde voor om in gemeenten een Vrouwen Urgentieraad op te richten, die ervoor moest zorgen dat vrouwen zouden gaan werken in de post en telegrafie, het vervoer, in gemeentelijke diensten, in winkels, in administratieve instellingen, in de verpleging en in de huishouding.