Inventarisatie prijsbanden

Van de 17e tot en met de 19e eeuw reikte de Latijnse School zogenaamde ‘prijsbanden’ uit aan hun ijverigste leerlingen. Van 2019 t/m 2023 heeft de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek alle prijsbanden die te vinden zijn in openbare bewaarplaatsen in Zeeland geïnventariseerd. Samen met het bestand van de ZB betekent dit dat er in de openbare bewaarplaatsen in Zeeland ruim 300 prijsbanden te vinden zijn. In de loop van het jaar wordt de totale inventarisatie van de prijsbanden gepubliceerd op het platform van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

(Het poortje van de Latijnse School is gedateerd anno 1614, met een leeuwenmasker als sluitsteen. Het opschrift op de rondboog: AMANDA PALLAS EXITU (vertaling: ‘Zij die oefenen worden door Pallas bemind’. Pallas is godin van de wijsheid en wetenschap).)

Van de 17e tot en met de 19e eeuw reikte de Latijnse School zogenaamde ‘prijsbanden’ uit aan hun ijverigste leerlingen. Een plaatselijke boekbinder kreeg dan de opdracht boekblokken in leren of perkamenten banden te steken en te verfraaien met gouden bestempelingen. Vervolgens werden de boekbanden gepersonaliseerd met de naam van de leerling en de datum van overhandiging. Ook de leden van het schoolbestuur lieten hun namen achter in het boek. Prijsbanden geven ons dus veel inzicht in de school zelf en de ontvanger.

Van 2019 t/m 2023 heeft de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek alle prijsbanden die te vinden zijn in openbare bewaarplaatsen in Zeeland geïnventariseerd. Uiteindelijk leverde dit 65 prijsbanden op, verdeeld over 6 bewaarplaatsen. Samen met het bestand van de ZB betekent dit dat er in de openbare bewaarplaatsen in Zeeland ruim 300 prijsbanden te vinden zijn. Daarnaast is er ook een conserveringsplan opgesteld, waarvoor er bij de Stichting Boek & Wurm te Amsterdam de bereidheid gevonden is dit grotendeels te financieren. In de loop van het jaar wordt de totale inventarisatie van de prijsbanden gepubliceerd op het platform van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.  

De prijsbanden van de ZB zijn eind jaren ’90 al geïnventariseerd. Lees hier meer over de collectie.

Fragment poortje van de voormalige Latijnse school aan de Kreukelmarkt. Het poortje is gedateerd anno 1614, met een leeuwenmasker als sluitsteen. Het opschrift op de rondboog: AMANDA PALLAS EXITU (vertaling: ‘Zij die oefenen worden door Pallas bemind’. Pallas is godin van de wijsheid en wetenschap).
Fragment poortje van de voormalige Latijnse school aan de Kreukelmarkt. Foto door J.M. Bitter