Onderzoek bouwplan 1923 Scheldestraat en Couwervestraat - Scalda Bouwkunde

Stijn Hokke, derdejaars Scalda-student Bouwkunde en Infrastructuur, werkt aan een opdracht vernieuwbouw en bestudeerde bij het Gemeentearchief het bouwplan uit 1923 voor dertig arbeiderswoningen van woningbouwvereniging "Ons Streven" in de Scheldestraat en Couwervestraat.

Stijn Hokke, derdejaars Scalda-student Bouwkunde en Infrastructuur

Situatietekening van het bouwplan

Opdracht

De opdracht houdt in dat aan de hand van een programma van eisen een plan gemaakt moet worden voor een reeks maatregelen om arbeiderswoningen uit de periode 1900-1950 van energieniveau F naar C of zelfs B te tillen en ook op andere punten aan te passen aan het huidige Bouwbesluit. De leerlingen kiezen zelf een onderwerp en werken daar gedurende een periode van negen weken acht uur per week aan.

Bouwdossier

In het bouwdossier trof Stijn alles aan wat hij nodig had voor de opdracht: de vergunningaanvraag, tekeningen en plattegronden.

Situatietekening van het bouwplan

De aanvraag voor de bouwvergunning door Bouwvereeniging "Ons Streven", ingeboekt op 30 april 1923 en besproken in B. & W. op 7 mei. De omschrijving van het bouwplan is 'Het bouwen van 30 Arbeiderswoningen met schuurtjes en afheiningen'. De architect was J.A.H.W. Kramer uit Den Haag en de aannemer A. de Groot uit Rotterdam. "Ons Streven" is later opgegaan in de RWS.

De aanvraag voor de bouwvergunning door Bouwvereeniging "Ons Streven''

Titel

bouwplan 1923 Scheldestraat en Couwervestraat 1 bouwplan 1923 Scheldestraat en Couwervestraat 2

Alleen aparte tekeningen van installaties zoals elekta, gas en water ontbreken, die maakte men in die tijd nog niet. Maar dergelijke informatie is af te leiden uit de plattegrond.

Plattegrond van de woningen

Vernieuwbouw

Stijn zelf is van mening dat je dit soort huizen beter kunt slopen, zo lang ze geen monumentale waarde hebben, want er moet het nodige aan gebeuren om ze aan te passen aan de eisen van de tijd. Kozijnen vernieuwen, dubbel glas aanbrengen, dakkapellen vergroten, latere aanbouwen slopen en vervangen. De technische installaties moeten geheel vervangen worden, boilers, cv-ketels, leidingen.

En soms is er nog meer aan de hand. Als er scheuren in de gevels zitten, dan kan dat allerlei oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld aan de fundering liggen en dan moet je kijken wat de beste oplossing is. Een nieuwe fundering, injecteren van de fundering of extra lagen aanbrengen.

Plattegrond van de woningen