Onderzoek omgevingsrecht - Hogeschool Zeeland

V.l.n.r. Samantha Kalloe, Alma Cencíc en Easther Houmes

Easther Houmes, Alma Cencíc en Samantha Kalloe, tweedejaarsstudenten Bedrijfskunde MER aan de Hogeschool Zeeland, werken aan een project voor het vak Publiekrecht, onderdeel omgevingsrecht. 

De nieuwbouw van het Goese Lyceum is het onderwerp van hun onderzoek. Ze zijn op zoek naar alles wat er is aan vergunningen, eventuele bezwaarschriften en bestemmingsplannen.

V.l.n.r. Samantha Kalloe, Alma Cencíc en Easther Houmes

December 2014

V.l.n.r. Easther Houmes, Alma Cencíc en Samantha Kalloe