Onderzoek rederijkers collectie Gemeentearchief Goes

Goese rederijkerskamers

In een eerdere onderzoeksfase is informatie over de vier Goese rederijkerskamers beschikbaar gekomen, raadpleeg hiervoor de tekst van Arjan van Dixhoorn die u onderaan de bladzijde kunt downloaden. 

In de huidige onderzoeksfase worden bronnen in de collectie van o.a. het Gemeentearchief Goes onderzocht die nog niet eerder in het onderzoek betrokken waren.

Lees over het rederijkersonderzoek in Zeeland op de website Rederijkers Zeeland.

Meer over de rederijkers

Algemeen

Van Dixhoorn, Lustige Geesten

Een algemene interpretatie van het fenomeen van de rederijkerskamer en een studie over de kamers van Zeeland en Holland is te vinden in Arjan van Dixhoorn, Lustige geesten. Specifieke informatie over individuele rederijkers uit de jaren 1480-1650 (Middelburg, Den Haag, Haarlem) is terug te vinden op www.lustigegeesten.nl. Daarop staat ook de originele accesdatabank van het repertorium evenals de databanken met de ledenlijsten van Haarlem, Middelburg, en ’s-Gravenpolder. Het betreft hier een uitgebreide bronnenpublicatie met gegevens over bekende en onbekende Zeeuwen. 

Kapelle

Een artikel over de kamer van Kapelle verscheen in het tijdschrift Zeeland, 2001.

Zeeuws-Vlaanderen

Voor de Zeeuws-Vlaamse kamers raadplege men voorlopig:

Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650

auteur: Anne-Laure Van Bruaene

 http://www.dbnl.org/tekst/brua002repe01_01/

Noordelijke Nederlanden 

Het Repertorium van rederijkerskamers in de Noordelijke Nederlanden 1400-1650 werd speciaal opgezet voor digitale publicatie en verscheen niet eerder in druk.

© 2005 dbnl / Arjan van Dixhoorn

http://www.dbnl.org/tekst/dixh002repe01_01/

Op deze site is ook een verantwoording te vinden. Het repertorium is een voorlopige databank die ruwe gegevens, interpretatie, bronnen en literatuur verzamelt. Er wordt gewerkt aan een professionele databank van kamers met ledenlijst, maar geld daarvoor ontbreekt vooralsnog.