Onderzoek restauratiegeschiedenis Grote Kerk - Scalda Bouwkunde

Corinda Michielse onderzoekt de restauraties die de Grote of Maria Magdalenakerk in de loop der jaren ondergaan heeft.

Corinda zit in het examenjaar van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw, haar specialisatie is Design. De opdracht was om research te doen naar een monument naar keuze uit de eigen omgeving. Ze wist vrijwel meteen dat ze een kerk wilde kiezen, en van de kerken in Goes is de Grote Kerk de oudste en de grootste.

In haar onderzoek let ze op bouwmethoden, materialen en wijzen van uitvoering. Ze vergelijkt die met de hedendaagse praktijk. Opvallend vond ze dat de muren van de kerk op sommige plekken maar liefst anderhalve meter dik zijn. Dat komt tegenwoordig niet meer voor.

Bij het Gemeentearchief bekijkt ze literatuur over de kerk en allerlei documenten, zoals beschrijvingen van restauraties en bouwtekeningen. 

Corinda Michielse

Omschrijving van de werkzaamheden tot restauratie van het Kerkgebouw der Ned. Herv. Kemeente, de Magdalenakerk te Goes, 1921.

Omschrijving van de werkzaamheden tot restauratie van het Kerkgebouw der Ned. Herv. Kemeente, de Magdalenakerk te Goes, 1921.

Pagina's uit de Omschrijving. 

Pagina's uit de Omschrijving.

Titel

Onderzoek restauratiegeschiedenis Grote Kerk 1 Onderzoek restauratiegeschiedenis Grote Kerk 2

Ze fotografeert alles wat ze kan gebruiken om dat thuis nog eens uitgebreid te kunnen bestuderen. Ze heeft twee maanden voor het project. Daarna geeft ze een presentatie voor haar klas over haar onderzoek.

Augustus 2018