Pluricentriciteit in de taalgeschiedenis - Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Leiden

‘Pluricentriciteit’ is een modern concept dat in dit onderzoek historisch wordt getoetst en toegepast op de Nederlandse taalgeschiedenis. Daarvoor duikt Iris van de Voorde de archieven in. Voor bronnen over Zeeland worden er onder andere stukken gebruikt uit Gemeentearchief Goes, waaronder notulen van raadsvergaderingen en resoluties.

In 2019 bezocht Iris van de Voorde Gemeentearchief Goes voor haar onderzoek naar ‘pluricentriciteit’. Van de Voorde schrijft dat pluricentriciteit inhoudt dat ‘eenzelfde taal meerdere centra heeft van waaruit normen zich verspreiden’. Met andere woorden, Nederlands is een taal die wordt gesproken in drie landen (Nederland, België en Suriname) en dus verspreidt deze zich ook vanuit drie centra. In dit proefschrift wordt er met name gefocust op de centra in Nederland en België, ofwel de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden. Brabant vormt hierin het centrum van de Zuidelijke Nederlanden, waarbij Zeeland dient als periferie. Van de Voorde heeft voor Zeeland onder andere stukken gebruikt uit Gemeentearchief Goes. 

Het concept van pluricentriciteit nog niet eerder is toegepast op de geschiedenis van de Nederlandse taal. Het onderzoek draagt bij aan de theoretische discussie omtrent pluricentriciteit en pluriarealiteit. De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.