Praktische opdracht bouwgeschiedenis Oostsingel - Pontes Goese Lyceum

Thijs van Zonneveld, leerling 6 vwo aan Pontes Goese Lyceum, werkt aan een praktische opdracht voor het vak geschiedenis. De opdracht was om een verslag te maken over een onderwerp van na 1500. Na wat praten bij het Gemeentearchief is dat uitgemond in het onderwerp 'Bouwgeschiedenis van de Oostsingel'.

Thijs van Zonneveld, leerling 6 vwo aan Pontes Goese Lyceum
Thijs van Zonneveld in de studiezaal

Dóen

Zijn profielwerkstuk had Thijs ook voor het vak geschiedenis gedaan. Dat was een onderzoek geweest waarvoor hij wel wat boeken geraadpleegd had, maar vooral veel op internet gezocht. Daar had hij nu even helemaal geen zin in. Hij wilde liever iets dóen. Iets wat nut heeft. Zijn vader, die ook belangstelling voor geschiedenis heeft, hij verzamelt oude kaarten, bracht hem op het idee naar het Gemeentearchief te gaan.

De Oostsingel nog niet geheel volgebouwd, prentbriefkaarten 1900 en 1905
De Oostsingel nog niet geheel volgebouwd, prentbriefkaarten 1900 en 1905

Aanpak

Als uitgangspunt gebruikt hij een overzicht van de woningen aan de Oostsingel, dat te vinden is in een voorstel tot aanwijzing van monumenten uit 2009.

Een pagina uit het voorstel, voorzien van aantekeningen van Thijs

Adres voor adres werkt hij af. Bij elk adres moet hij de originele bouwtekening erbij zoeken. Vierentwintig zouden het er moeten zijn, hij denkt dat hij er vijftien à twintig kan vinden.

Een pagina uit het voorstel, voorzien van aantekeningen van Thijs
Een pagina uit het voorstel, voorzien van aantekeningen van Thijs

Als hij een bouwtekening gevonden heeft, maakt hij er een beschrijving bij. Dat komt dan in zijn verslag. Maar ook scant hij ze, zodat ze gemakkelijk ter beschikking komen voor medewerkers van het Gemeentearchief.

Wijknummers

Complicerende factor is dat de huidige adressen, Oostsingel plus huisnummer, bij de bouw van een aantal van de woningen nog niet bestonden. Tot 1920 werden wijknummers gebruikt. Bijvoorbeeld, Oostsingel 1 heette vóór die tijd B40a en Oostsingel 2 was B41.

Originele bouwtekening. 'Ontwerp van een woonhuis aan de Oost Singel'
Originele bouwtekening. 'Ontwerp van een woonhuis aan de Oost Singel'

Dus als hij in een bouwvergunning een wijknummer aantreft, dan moet hij het juiste huidige adres erbij zoeken. Daarvan is een omnummerlijst beschikbaar, waarbij je overigens altijd rekening moet houden met latere, incidentele omnummeringen.

De bouwtekeningen zoekt hij in de correspondentie van de gemeente. Via de trefwoordenindex en de inventaris.  

Fragment van trefwoordenindex op de correspondentie van de gemeente
Fragment van trefwoordenindex op de correspondentie van de gemeente

Handzaam

Het resultaat van zijn werk is niet alleen zijn verslag voor school. Zijn bedoeling is dat het Gemeentearchief straks een handzaam overzicht heeft. Daarmee kan sneller dienstverlening aan makelaars, aannemers en woningeigenaren geboden worden.

Hobby

Gaat hij straks verder met geschiedenis, als hij zijn diploma heeft? Nee, hij wil graag medische hulpverlening gaan doen, een hbo-opleiding, en anders vlieger worden bij Defensie. Een actief beroep, waarbij je ook veel buiten bent. Geschiedenis houdt hij liever als hobby.

 

Februari 2018

Pagina uit de Inventaris van het Archief van de Gemeente Goes 1851-1819
Pagina uit de Inventaris van het Archief van de Gemeente Goes 1851-1819. Elk nummer verwijst naar een dik pak met correspondentie van een bepaald jaar. Elk jaar werden er wel vijf of zes van dergelijke pakken gevormd. Elk stuk binnen elk pak kreeg een num