Praktische opdracht patriottentijd - Pontes Goese Lyceum

Isa Hamelink, leerling 6 vwo Pontes, koos 'Zeeland in de patriottentijd' als onderwerp voor een praktische opdracht geschiedenis. Naast informatie op internet en literatuur bestudeerde zij bij het Gemeentearchief originele bronnen uit deze heftige periode van opstand tegen de gevestigde orde (jaren tachtig van de achttiende eeuw).

Isa Hamelink, leerling 6 vwo Pontes
Isa Hamelink in de studiezaal

Boeken die zij raadpleegde, waren bijvoorbeeld 'Goes in de patriottentijd' (Spiegel der Historie 1969) en 'De revolutie van 1795 in Zeeland en de moeilijke geboorte van ons eerste parlement' (Goes 1974), beide door F. van Dijk.

De Grote Markt in Goes op 30 januari 1787
De Grote Markt in Goes op 30 januari 1787

Archief Stad Goes

Bij het Gemeentearchief bekeek zij uit het Archief van de Stad Goes de correspondentie van het stadsbestuur uit de bewuste periode. ASG 388 bijvoorbeeld beslaat de correspondentie van het jaar 1787. Het is een heel dik pak met ingekomen brieven, afschriften van uitgegane brieven en allerhande bijlagen.

Goes in de patriottentijd

Bladzijdes waarvan zij vermoedde dat zij er relevante gegevens zou vinden, fotografeerde ze, om ze later beter te kunnen bestuderen. De teksten zijn soms erg moeilijk leesbaar!

Detail van de voorkaft van ASG 388
Detail van de voorkaft van ASG 388

Verder raadpleegde zij uit het stadsarchief de 'Resoluties van burgemeesters en raden van 1785 t/m 1787'.

 

Februari 2018

Voorbeeld van pagina's uit ASG 388
Voorbeeld van pagina's uit ASG 388