Presentatie nieuwe route 'In de schoenen van Jacob van Lennep'

Op 23 augustus 2023—precies 200 jaar nadat Jacob van Lennep aankwam in Goes—presenteerde wethouder Martijn Vermeulen het eerste exemplaar van “In de schoenen van Jacob van Lennep: een route over het Zuid-Beveland van 1823”, een initiatief van Gemeentearchief Goes en Archeologie.

Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp maakten hun voetreis in 1823, maar het dagboek van Jacob van Lennep wordt voor het eerst gepubliceerd door M. Elisabeth Kluit onder de titel “Nederland in den goeden ouden tijd” in 1942. In 2000 is de route gelopen door Geert Mak en Marita Mathijssen in het televisieprogramma “De zomer van 1823”. 

De route over Zuid-Beveland wordt nu uitgelicht in de folder “In de schoenen van Jacob van Lennep: Een route over het Zuid-Beveland van 1823”. Hierin worden de bevindingen van Jacob van Lennep tijdens de reis over Zuid-Beveland beschreven. 

Links staat een 19e eeuwse koets geparkeerd voor de Grote- of Maria Magdalenakerk. Wethouder Martijn Vermeulen, archivaris Frank de Klerk en burgemeester Marcel Fränzel poseren voor de foto.
Wethouder Martijn Vermeulen, archivaris Frank de Klerk en waarnemend burgemeester Marcel Fränzel voor de Grote of Maria Magdalenakerk.

Op woensdag 23 augustus is de route gepresenteerd door wethouder Martijn Vermeulen. Voorafgaand aan de presentatie maakte hij met waarnemend burgemeester Marcel Fränzel en archivaris Frank de Klerk een rondje met een negentiende eeuwse koets langs een aantal punten die Jacob van Lennep beschrijft in zijn reisdagboek, waaronder de Grote of Maria Magdalenakerk en het toenmalige logement 'De Nieuwe Zoutkeet' aan de Grote Markt. 

De volledige route is gratis te verkrijgen bij de meeste toeristshops op de Zuid-Beveland. Een digitale versie is te downloaden op deze pagina, waar tevens aanvullende informatie te vinden is over een aantal onderwerpen die aan bod komen tijdens de route.

Een koets geparkeerd voor Grote Markt 17
De koets voor Grote Markt 17, waar in de tijd van Jacob van Lennep 'De Nieuwe Zoutkeet', later hotel de Korenbeurs, te vinden was