Presentatie Veerse verzenboeken 1 oktober 2016

Op 1 oktober vindt in Veere de presentatie plaats van een mijlpaal in het Zeeuwse rederijkersonderzoek onder de titel 'Duizenden gedichten in honderd jaar: De Verzenboeken van de Veerse Kamer van Retorica ‘Missus Scholieren’ (1681-1794)'.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Walcheren o.l.v. Barend Puype, en gefinancierd door de Werkgroep Cultuurhistorie van het Zeeuws Genootschap en de Provincie Zeeland.

Programma

Museum Schotse Huizen te Veere

13.30-13.45 Toespraak door Drs. R.J. van der Zwaag, burgemeester van Veere
13.45-14.00 De Verzenboeken en het project Rederijkers in Zeeland, prof. dr. A. van Dixhoorn, UCR
14.00-14.15 De Verzenboeken in het Gemeente-archief van Veere, A. van Waarden-Koets, Zeeuws Archief
14.15-14.30 Mattheus Gargon en Laurens Nebbens (1716): Neoplatoonse filosofie op Walcheren? G. Timmerman, Werkgroep Walcheren
14.30-15.00 Koffiepauze
15.00-15.15 Rederijker Jan Abke, uitbater van de Campveerse Toren (1742), A.J. Puijpe, Werkgroep Walcheren
15.15-15.30 Rederijker Adriaan Anthony Brown, Emily Hulsmann, UCR
15.30-15.45 Afsluiting, prof. dr. B.A.M. Ramakers

Sinds de overname van het Gemeentearchief van Veere beheert het Zeeuws Archief een unieke collectie: het archief van de Kamer van Retorica van Veere. Dat bevat statuten en rekeningboeken (van 1590-1793) van de kamer ‘Missus Scholieren’ die in 1530 door een fusie van twee oudere kamers werd gevormd. Het archief bevat ook zeven dikke registers met vragen en antwoorden op rijm die de leden van de kamer over een periode van honderd jaar hebben verzameld en bewaard. Deze collectie bevat honderden gedichten van Veerse mannen van allerlei achtergrond. Met de bijbehorende rekeningboeken biedt dit materiaal een ongeziene inkijk in het gezelschapsleven van rederijkers in de periode waarin de kamers overal elders in de Republiek werden afgeschaft. Het project Rederijkers in Zeeland wil alle bronnen van rederijkersleven in Zeeland toegankelijk te maken voor onderzoek met behulp van vrijwilligers georganiseerd in regionale Werkgroepen. Met de transcriptie van de zeven Veerse verzenboeken heeft de Werkgroep Walcheren na jaren werk een absolute mijlpaal bereikt. Op 1 oktober 2016 wordt dat resultaat in Veere tijdens een feestelijke bijeenkomst publiek gemaakt, waarna de teksten gereed worden gemaakt voor publicatie.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, neemt u dan contact op met dhr. Van Dixhoorn: arjan.van.dixhoorn@telenet.be

Veerse verzenboeken