Profielwerkstuk Eerste Wereldoorlog - Calvijn College

Carmen de Goffau en Jearinde Klok, leerlingen 5 havo van het Calvijn College, wijden hun profielwerkstuk voor het vak Geschiedenis aan economische aspecten van de Eerste Wereldoorlog. Dat zal vooral een verhaal over schaarste en distributie worden.

V.l.n.r. Jearinde Klok, Carmen de Goffau en archiefmedewerker Frank de Klerk
V.l.n.r. Jearinde Klok, Carmen de Goffau en archiefmedewerker Frank de Klerk

De scholieren raadpleegden naast enige literatuur de Inventaris van het archief van de gemeente Goes 1851 - 1919, waarin onder 'Militaire Zaken' (naast stukken over de Nationale Militie, de Landstorm en de Schutterij) het zogenaamde oorlogsarchief is opgenomen.

Pagina uit de inventaris van het zgn. Oorlogsarchief.
Pagina uit de inventaris van het zgn. Oorlogsarchief.

Vijftig mapjes

Dit archief bevat onder meer ongeveer vijftig mapjes met stukken over distributie van bepaalde producten. Over elk voedingsmiddel, zoals vet, boter, vis, eenheidsworst, is er zo'n mapje. Dat geldt ook voor warmtebronnen, zoals steenkool, cokes, turf, hout, petroleum. En voor alles wat met kleding en huishoudelijk textiel te maken heeft, schoeisel, schortebont, manufacturen en dergeljike. De distributie gold ook bouwstoffen, baksteen, ijzer en staal, en bijvoorbeeld leer en huiden en rijwielbanden.  

Brief waarin het Ministerie de gemeente opdraagt partijen steenkolen in bezit te nemen en vervolgens te distribueren.
Brief waarin het Ministerie de gemeente opdraagt partijen steenkolen in bezit te nemen en vervolgens te distribueren

Carmen en Jearinde kozen de stukken over steenkolen, eenheidsworst en graan, om aan de hand hiervan te beschrijven hoe de distributie in Goes verliep.

Brief met bepalingen van het Rijkskantoor over de zgn. eenheidsworst.
Brief met bepalingen van het Rijkskantoor over de zogenaamde eenheidsworst

 

December 2017

De opgave van gedorst graan in die week
De opgave van gedorst graan in die week