Profielwerkstuk feminisme - Pontes

Ruby van Belleghem en Chloë de Jonge maakten een profielwerkstuk over het feminisme en waren twee ochtenden bij het Gemeentearchief om onderzoek in originele bronnen te doen. De twee havo 5 -leerlingen van Pontes raadpleegden de archieven van de Centrale keuken, de Goese Vrouwenraad en het Vrouwenontmoetingscentrum.

Niet terug naar het aanrecht

De hoofdvraag van hun onderzoek is: Hoe beïnvloedt het feminisme vrouwen in de hedendaagse samenleving? Ze gingen daarvoor terug tot voor de Eerste Wereldoorlog, naar de eerste feministische golf. Na de Eerste Wereldoorlog waren vrouwen, die tijdens de oorlog op allerlei terreinen volop in de maatschappij actief waren geworden, niet meer bereid zich terug naar het aanrecht te laten dringen. Een lokale illustratie daarvan vonden Ruby en Chloë in het archief van de Centrale Keuken. 

In 1919 was er de invoering van het vrouwenkiesrecht, die behandelen ze ook. De Tweede Wereldoorlog komt kort ter sprake en dan maken ze een sprongetje naar de jaren zestig en zeventig, de tweede feministische golf. Vooral het archief van de Goese Vrouwenraad gaf ze heel veel interessante informatie, zoals de activiteiten op Nationale Vrouwendag en de informatieavonden die deze vrouwen organiseerden.

Aletta en Emma

In hun werkstuk zitten ook twee biografietjes, die van de Nederlandse arts en feministe Alletta Jacobs (1854 - 1929) en die van Emma Watson (1990), de Britse actrice die onder meer Hermelien Griffel speelde in de Harry Potter-films en lezingen houdt over feminisme. In 2014 heeft zij zich in een speech voor de Verenigde Naties (VN) uitgesproken tegen mannenhaat. Zij is er voorstander van mannen juist te betrekken bij het streven naar gelijkheid van de seksen.

Heel opvallend als je de levens van die twee vergelijkt, is dat je vroeger bij wijze van spreken op de markt moest gaan staan om een product of een boodschap te verkopen en dat dat tegenwoordig wereldwijd zo gemakkelijk gaat met internet en de sociale media.

Best wel feministisch

Ze kijken tevreden terug op hun werk en zijn blij met hun onderwerpkeuze. Het was interessant om te zien dat dingen die vroeger speelden ook vandaag nog heel erg actueel zijn. En bovendien, ze zijn zelf ook best wel feministisch.

Oma's

Ruby en Chloë  zijn de enigen uit hun klas die naar het Gemeentearchief gingen voor hun profielwerkstuk. Hoe kwam dat zo? Dat kwam door hun beider oma's.

De oma van Ruby is secretaris van Soroptimistclub De Bevelanden en had onlangs met die club een rondleiding bij het Gemeentearchief. Oma was enthousiast over dat bezoek, en, als feministe, oók over de onderwerpkeuze van haar kleindochter natuurlijk. En de oma van Chloë, Tannie de Jonge, werkt als vrijwilliger bij het Gemeentearchief en had haar daarover verteld.

Ruby van Belleghem (links) en Chloë de Jonge
Ruby van Belleghem (links) en Chloë de Jonge

Zouden Ruby en Chloë het klasgenoten aanraden om een onderzoek bij het Gemeentearchief te doen? Ja, zeker. Je verdiept je veel meer dan wanneer je alles van internet haalt. En het is leuk om die oude documenten in je hand te hebben!

 

December 2015

Ruby en Chloë
Ruby van Belleghem (links) en Chloë de Jonge