Profielwerkstuk telefonie - Calvijn College

Tijs Maljaars en Julia van Walsem (samen met de nu niet aanwezige Daphne Kapaan) hebben als onderwerp van hun profielwerkstuk de geschiedenis van de telefoon gekozen. Tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje, welke ontwikkeling ging daaraan vooraf?

Tijs Maljaars, Julia van Walsem en archiefmedewerker Frank de Klerk
Tijs Maljaars, Julia van Walsem en archiefmedewerker Frank de Klerk

De drie leerlingen 4 havo van het Calvijn College bekijken daarvoor, naast literatuur en internet, allerlei bronnen uit de collectie van het Gemeentearchief.
Jaarverslagen, notulen en correspondentie van de gemeente, waarin af te lezen is hoe de komst van de telefoon in Goes verliep.

Jaarverslagen, notulen en correspondentie van de gemeente
Jaarverslagen, notulen en correspondentie

 

Juni 2016

Pagina uit Register ingekomen stukken 1891 - 1901
Pagina uit Register ingekomen stukken 1891 - 1901