Project eigen omgeving - De Vliedberg

Docente Nancy Becker was met derdejaars leerlingen van De Vliedberg op bezoek om te kijken hoe je gegevens over je eigen omgeving kunt verzamelen.

Project eigen omgeving

De leerlingen van de Goese vmbo-school, Anouk Pierhagen, Tamara van Hoorn en Richard de Pree, volgen de richting Groen en voor een project dat ze over de eigen omgeving moeten doen, gaan ze de ontwikkeling en groei van Goes bestuderen. Ze gebruiken daarbij kadasterkaarten en oude topografische kaarten.

Archiefmedewerker Martin Zuidhof laat de leerlingen en docente (tweede van rechts) zien hoe je oude kaarten van Goes in een database opzoekt
Archiefmedewerker Martin Zuidhof laat de leerlingen en docente (tweede van rechts) zien hoe je oude kaarten van Goes in een database opzoekt. Geheel links gemeentearchivaris Mirjam Louisse.

Eigenlijk is Goes niet de eigen omgeving van de leerlingen, ze wonen elk in een andere gemeente. Daarom is gekozen voor Goes, de omgeving van de school. In de eerste fase begeleidt de docente ze bij het plannen en het maken van afspraken. Daarna gaan ze zelfstandig aan de slag en maken een werkstuk.

Buiten de schoolmuren

Nancy Becker geeft Nederlands, wiskunde en projecten. De projecten zijn vakoverstijgend. Vaak gebeuren deze binnen de muren van de school, maar Nancy vindt het belangrijk dat de leerlingen ook buiten de school kennis verwerven.

 

Juni 2015

Zo zag Goes er in 1649 uit. Kaart van Blaeu.
Zo zag Goes er in 1649 uit. Kaart van Blaeu