Restauratie van missalen

De middeleeuwse missalen uit het archief worden gerestaureerd. De misboeken hebben de beeldenstorm in de 16e eeuw overleefd en worden binnenkort gerestaureerd en gedigitaliseerd zodat ze door iedereen bekeken kunnen worden. Omroep Zeeland kwam langs om er een item over te maken.

Het kleinste en oudste missaal. De boeken werden geschreven en gedecoreerd door monniken.
Foto: Streekomroep De Bevelanden

Opengeslagen missaal met versierde pagina's

Het Gemeentearchief heeft drie middeleeuwse missalen. Missalen zijn misboeken die handgeschreven zijn door monniken. Ze werden gebruikt tijdens misdiensten in de middeleeuwen. Veel missalen zijn tijdens de beeldenstorm in de 16e eeuw vernietigd, maar deze drie zijn de dans ontsprongen. Ze werden eeuwenlang opgeborgen in het stadhuis aan de Grote Markt en werden vervolgens opgeslagen in het archief.

Het kleinste en tevens oudste exemplaar uit ons archief lag vanaf 1429 in het klooster op de Beestenmarkt. De twee grote boeken werden vanaf halverwege de 15e en begin de 16e eeuw gebruikt in de Grote of Maria Magdalenakerk.

Nu is er budget vrijgemaakt om de missalen te restaureren. Na de restauratie zullen de missalen gedigitaliseerd worden en op onze website worden geplaatst, zodat iedereen ze kan doorbladeren.

Omroep Zeeland is bij het Gemeentearchief langsgekomen om een item te maken over de restauratie. Klik hier voor het nieuwartikel van Omroep Zeeland en klik hier voor het item in Zeeland Nu, waarin gemeentearchivaris Mirjam Louisse en archivaris Frank de Klerk vertellen over de missalen en de restauratie.