Schenking foto schilderij rederijkerskamer Nardusbloem

Van de heer R. Bitter ontvingen wij een digitale foto van een schilderij dat zijn vader J.A.J.M. Bitter in 1945 maakte voor de Goese rederijkerskamer ‘De Nardusbloem’. Het schilderij is geschonken aan Historisch Museum De Bevelanden.

‘De Nardusbloem’