Sociale Kwestie

Opdrachten gerelateerd aan sociale kwesties in de geschiedenis van Goes. Opdracht 13 gaat over weeskinderen. Opdracht 14 gaat over educatie. Opdracht 15 gaat over volksgezondheid. Opdracht 16 gaat over Annie M.G. Schmidt. Download de PDF-bestanden voor meer informatie.

Weesmeisjes met juffrouw 1917

Vijf weesmeisjes poseren voor de foto

Opdracht  13 - Weeskinderen en kinderarbeid in Goes

In Goes werd in de zeventiende eeuw een weeshuis opgericht. Het heeft bestaan tot 1940. In dit thema worden de leefomstandigheden van de weeskinderen bestudeerd. Aan de hand van diverse reglementen, menulijsten voor het eten, lijsten van eigen bezit van de kinderen, en vooral gegevens over de werkadressen van de kinderen leren we iets over hun leven. Met foto’s en andere afbeeldingen, en bovendien het verslag van een interview met een weeskind in 2005 is dit thema gevuld.

Te downloaden

Vuilstraat in 1900

Vuilstraat, een jongetje zit voor de deur

Opdracht 14 - Op school aan het einde van de negentiende eeuw

In Goes komt in 1865 de nieuwe RHBS tot stand, de Rijks Hogere Burgerschool. Deze instelling van het Rijk wordt gebouwd aan de Albert Joachimikade, en komt daarmee te staan naast de pas gereedgekomen Strafgevangenis. In dit thema wordt nader gekeken naar het lesprogramma en de examenopgaven uit de periode circa 1870-1880.

Opdracht 15 - Volksgezondheid in de negentiende eeuw

Tussen armoede, huisvesting en gezondheid bestaat een duidelijke relatie. In deze opdracht doe je aan de hand van literatuur en oude documenten onderzoek naar de leefomstandigheden van de mensen in de negentiende eeuw in het algemeen en in het bijzonder in Goes en omgeving. Een van die bronnen is een bijzonder boekje uit 1861 van de Goese arts K. Broes van Dort, die verslag doet van zijn onderzoek naar de sterfte in Goes tussen 1830 en 1859. Tevens onderzoek je welke maatregelen er genomen werden werd om de armoede te bestrijden en de volksgezondheid te verbeteren.

Opdracht 16 - De betekenis van Annie M.G. Schmidt

"Doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht." Deze woorden zijn typerend voor dichter en schrijfster Annie M.G. Schmidt en geven treffend aan hoe het komt dat zo veel van haar verzen, liedjes, boeken, toneelstukken, musicals en hoorspelen zo tintelfris en tegelijk komisch tegendraads zijn.