Stage bouwkunde - Hogeschool Zeeland

V.l.n.r. Jasper Meerdink, Jesper Priester en Jordin de Reus

Derdejaars HZ-studenten bouwkunde Jasper Meerdink, Jesper Priester en Jordin de Reus lopen stage bij de afdeling Vergunningen & Handhaving van de gemeente Goes en waren bij het Gemeentearchief om de bouwtekeningen te bestuderen van drie panden waarvoor zij een herbestemming onderzoeken.

Marktverkenning

De opdracht vanuit school is een gebouw dat leeg staat - of komt - een nieuwe bestemming te geven en daarbij te onderzoeken in hoeverre dat past binnen de regels en procedures, zoals welstand, bestemmingsplan, het Bouwbesluit. Voor monumenten komen daar nog de regels voor archeologie bij en ook moeten ze kijken naar wat binnen de gemeentelijke omgevingsvergunning past. 

De drie kozen gebouwen waarvan de gemeente ook het idee heeft om er iets nieuws mee te doen en maken gebruik van een marktverkenning die zij heeft laten uitvoeren en die in beleid vertaald wordt. Goes gaat inzetten op meer zorg, hbo-onderwijs, hotels en entertainment.

Van Dusseldorpschool

Jesper koos de oude Van Dusseldorpmavo aan de Voorstad, omdat hij er zelf op school heeft gezeten en het gebouw daardoor goed kent.

V.l.n.r. Jasper Meerdink, Jesper Priester en Jordin de Reus

De Van Dusseldorpschool in 1941. Uitgave en foto J. Torbijn.

Het gebouw stamt uit 1939. Het is een lastig gebouw, er is vaak verbouwd, dan weer een berging, dan weer een lokaaltje erbij. Daardoor zijn er heel veel verschillende tekeningen.

De Van Dusseldorpschool in 1941.

Bouwtekening van de school

Dat hij het gebouw zo goed kent, is overigens niet altijd een voordeel. Zo heeft hij goed moeten zoeken naar iets wat hij op de tekeningen in eerste instantie niet kon terugvinden. Hij wist hij dat er ergens nog een raar hoekje zat, daar moest iets zitten.

Als nieuwe bestemming denkt Jesper aan een zorgfunctie, voor bijvoorbeeld begeleid wonen zou het gebouw geschikt zijn. Het zijn kleine lokaaltjes en de bedoeling is om zo min mogelijk aanpassingen te doen, uit kostenoverwegingen.

Belastingkantoor Ravelijn de Groene Jager

Jasper heeft het voormalige kantoor van de Rijksbelastingen aan Ravelijn de Groene Jager gekozen. De uitstraling van het gebouw sprak hem aan en de mooie, rustige ligging in het groen aan de veste vlakbij de binnenstad.

Bouwtekening van de school

Het kantoor van de Rijksbelastingen, gezien vanaf de Middelburgsestraat, jaren veertig?

Hij bekijkt of een woonzorgfunctie mogelijk is. Hij denkt aan woonkamers voor ouderen. Nu gaat hij zich verdiepen in hoe die zorg dan gerealiseerd zou kunnen worden. Een maatschappelijke functie heeft het gebouw al, dat zou geen problemen moeten opleveren. Wel is het een rijksmonument, zodat hij met extra regels te maken heeft. Zo hanteert hij de tien uitgangspunten voor het omgaan met monumenten (onderaan deze pagina te downloaden).

Het kantoor van de Rijksbelastingen

Bouwtekening van het kantoor van de Rijksbelastingen

De Pijlers

Jordin liet zijn oog vallen op een meer recent gebouw, De Pijlers aan de Van Dusseldorpstraat, dat uit begin jaren negentig stamt.

Hij komt zelf uit Roosendaal en hij denkt dat Goes dankzij de centrale ligging een goede locatie voor hbo-verpleegkunde zou zijn. Het gebouw van De Pijlers, met twee verdiepingen, is er groot genoeg voor en ook zijn er voldoende grotere ruimten voor bijvoorbeeld collegezalen. Aanpassingen zijn niet zo moeilijk, er is veel met systeemwandjes gewerkt. De locatie is ideaal, schetst hij: op zeshonderd meter van het station, vlak bij het centrum (leuk voor studenten) en niet ver van het ziekenhuis. Een dependance van ADRZ of Emergis zou ook nog kunnen.

Nu moet hij heen en weer tussen Roosendaal en Vlissingen. Dat bouwkunde bij de HZ goed aangeschreven staat, was voor hem reden om deze opleiding te kiezen, maar Goes als locatie had hij beter gevonden. Minder ver. Ook psychologisch gezien, voor Brabanders voelt Goes dichtbij.

Bouwtekening van het kantoor van de Rijksbelastingen

Bouwtekening De Pijlers

Combinatie?

De oude Van Dusseldorpmavo en De Pijlers liggen vlakbij elkaar, aan de overkant van de weg. En de functies, zorgfunctie voor de oude school en verpleegkundeonderwijs in De Pijlers, liggen ook niet ver uit elkaar. Gaan Jordin en Jesper ook nog een combinatie maken? Dat zou kunnen. Misschien is het mogelijk dat beide plannen elkaar versterken.

Toekomst

De stage duurt minimaal drie weken, die periode zijn ze full time bij de gemeente. In nog eens drie weken krijgen ze lessen op de HZ over regels en procedures en daar tussendoor zijn ze ook bij de gemeente. Volgend jaar studeren ze af. Hebben ze al idee welke richting ze uitgaan?

Jesper heeft een eerste stage (tien weken) gelopen in de uitvoering en werkvoorbereiding bij een aannemer. Zijn tweede stage (twintig weken) deed hij bij Centre of Expertise Biobased Economy (een lectoraat van HZ en Avance), waar onderzoek naar onder andere bouwfysica gedaan wordt. Dan moet je denken aan geluidsisolatie, brandveiligheid en dergelijke. Dat is hem bevallen, hij wil richting bouwfysica en gaat verder aan de TU. De kantoorervaring die hij nu bij de gemeente opdoet, spreekt hem ook aan, dus wellicht wordt het een combinatie van beide.

Voor Jasper geldt gedeeltelijk hetzelfde. Hij heeft eerst tien weken bij een aannemer als stagiair gewerkt en daarna, samen met Jesper, bij het lectoraat. Ook hij wil in de bouwfysica verder.

Jordin heeft een ander plan. Bij een bouwbedrijf heeft hij ervaring opgedaan in werkvoorbereiding en bouwplannen berekenen, en zijn grote stage was bij een architectenbureau. Hij weet nu dat hij liever in de initiatieffase werkt dan op de bouwplaats.  

Maart 2017

Bouwtekening De Pijlers