Vindplaats bezoek Goese rederijkers aan Axel

Van de heer D. van Dixhoorn, lid van de rederijkerswerkgroep Axel, ontvingen wij een tekst uit de Stadsrekening van Axel waarin naar aanleiding van een bezoek in de periode 1494 – 1495 van Goese rederijkers aan Axel vermeld wordt hoeveel wijn er geschonken is.

In de linkermarge van de rechterpagina staat: Rederijkers Goes.

Rechts daarvan staat:
Item ghep[rese]nteert den ghezellen vanden retorijcke

vanden stede vanden goes die hier quamen up den

dach van onsen processije bamenten int gheheele

x kan[n]en Rijnschs Wijns maken                    vi libra  xv schellingen   £ 06:15:00

De tekst is gevonden in de rubriek:
Andere uutgheven van p[rese]ntwijnen ghedaen als dese stede goet verhuerde div[er]ssche heer[en] en[de] anderssins.

Vindplaats bezoek Goese rederijkers aan Axel