Archief ‘Godshuizen en het Burgerlijk Armbestuur’ in eigendom overgedragen aan de gemeente Goes

Burgemeester Margo Mulder opende gisteren een besloten bijeenkomst in het Stadskantoor ter viering van het in eigendom verkregen archief van Stichting Maatschappelijke Belangen, en tevens een afgerond restauratie- en digitaliseringstraject. Speciaal voor deze middag werd een interessante selectie archiefstukken tentoongesteld in de raadzaal.

De schenking

De gemeente Goes heeft in 2021 de archieven van de Godshuizen en Burgerlijk Armbestuur in eigendom verkregen van Stichting Maatschappelijke Belangen. In het depot van het Gemeentearchief wordt nu ruim 38,5 meter archief bewaard. Een groot aantal van deze stukken zijn gerestaureerd en digitaal toegankelijk gemaakt voor het publiek.

De schenking bevat een archief met divers materiaal dat van groot historisch belang is voor de gemeente Goes en het Gemeentearchief Goes. Wij vinden het belangrijk dat ons cultureel erfgoed bewaard blijft en toegankelijk is voor een breed publiek. Daarom zijn de kadastrale kaarten in 2021 gerestaureerd en gedigitaliseerd. O.a. het ‘Wezenregister’ en 79 kadastrale kaarten die hoofdzakelijk zijn gemaakt door landmeter L. Paardekooper rond het jaar 1840 zijn nu in ons archiefbeheersysteem Atlantis digitaal toegankelijk gemaakt.

Tonnie Dieleman & Jantje de Prentenknipper

Een zeer aansprekende invulling, in woord en muziek, werd geleverd door de muzikant en kunstenaar Tonnie Dieleman uit Middelburg. Hij is de afgelopen jaren in de artistieke erfenis van de kunstenaar Jan Huijszoon (Colijnsplaat 1799 – Goes 1870) gedoken. Delen van zijn leven zwerft Jan, ook bekend als ‘Jantje de Prentenknipper’, met zijn gezin door Zeeland op zoek naar werk, ondertussen prenten makend en verkopend. Een aantal van zijn boerderijprenten en een massa bijbelse en ‘felicitatieprenten’ zijn bewaard gebleven. Steeds keert hij terug naar Goes, waar hij financiële ondersteuning krijgt van de gemeente.

Gisteren zong Tonnie Dieleman in het Zeeuws-Vlaamse dialect over de belevenissen van Jantje. Ook maakt hij kunstwerken die geïnspireerd zijn op het werk van Jan de Prentenknipper. In opdracht van de gemeente Goes maakte Tonnie nieuwe ‘bijbelleggertjes’, klein-formaat prenten, welke vroeger door kerkgangers in hun zakbijbeltjes werden gestoken.

Burgemeester Margo Mulder overhandigde gisteren aan ieder bestuurslid van de Stichting Maatschappelijke Belangen een dergelijke knipprent.

Burgemeester Margo Mulder overhandigde aan ieder bestuurslid van de Stichting Maatschappelijke Belangen een knipprent gemaakt door Tonnie Dieleman.
Burgemeester Margo Mulder overhandigde een 'knipprent' door Tonnie Dieleman aan ieder bestuurslid van de Stichting Maatschappelijke Belangen.