Project Calvijn College

Jaarlijks doen leerlingen vwo5 van het Calvijn College onderzoek naar historische onderwerpen uit de negentiende en twintigste eeuw aan de hand van bronnen uit het Gemeentearchief. Dit jaar vond het project plaats van april tot en met juni.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductieles in de raadzaal van het Stadskantoor
  • Rondleiding in het archief
  • Onderzoek in de studiezaal van het Gemeentearchief
  • Verwerking in scriptie
  • Eindpresentatie tijdens Academische Zitting in de raadzaal

Na een introductieles wordt er een onderwerp gekozen en aan de opdracht gewerkt in de studiezaal van het Gemeentearchief. Hieronder kunt u de brochure downloaden die voor de introductieles aan de leerlingen wordt uitgereikt. Deze bevat een overzicht en globale omschrijving van de opdrachten waaruit de leerlingen kunnen kiezen.

Groepen leerlingen van het Calvijn College op de studiezaal
Leerlingen doen archiefonderzoek

Opdrachten

De opdrachten sluiten aan bij de lesstof en vormen een illustratie op lokaal niveau van de thema's:

De leerlingen hebben keuze uit 16 opdrachten. Deze vindt u door op de bovenstaande links te klikken.

Het project wordt afgesloten met een officiële academische zitting in de raadszaal in het Stadskantoor. 

Informatie

U wilt op uw school ook een educatieproject bij het Gemeentearchief doen? Maakt u dan een afspraak om de mogelijkheden te bespreken, via gemeentearchief@goes.nl. Wij moeten hierbij echter wel het voorbehoud maken dat niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar is.

Raadszaal met wethouder André van der Reest. Leerlingen zitten aan de omringende tafels
Academische zitting