Pioniers in de Poel

Datum
tot
Locatie
Stadskantoor Goes

Wie waren de eerste en opvolgende bewoners van De Poel en wat deden zij? Welke ontwikkelingen heeft het gebied doorgemaakt? In de jaarlijkse expositie van het Gemeentearchief en Archeologie staat ditmaal het boeiende Poelgebied centraal. De archeologische vondsten zijn uitgangspunt, aangevuld met documenten en afbeeldingen uit de rijke collectie van het Gemeentearchief.

 

Ten zuiden van het Poeldorp Goes, later de stad Goes, bevindt zich een groot weidegebied. Dit strekt zich uit tot Nisse in het zuiden, en ’s-Heer Arendskerke in het westen. De kreekrug waarop Goes en Kloetinge ontstaan, vormt de oostelijke afbakening. In dit gebied liggen kleine natuurlijke kreekruggen waarop later soms wegen zijn gelegd. Verder bestaat het uit laaggelegen weiden op zeeklei. Onder deze klei zit een samengedrukt veenpakket. Dit kernland van Zuid-Beveland heet van oudsher De Poel. Het westelijk deel van de Goese binnenstad is onderdeel van dit gebied: De Poel heeft tot aan de westzijde van de Grote Markt doorgelopen. Door zijn gunstige ligging aan open vaarwater ontwikkelt Goes zich in de loop van de middeleeuwen tot stad, een status die in 1405 is bereikt. Zo wordt Goes ‘de kroon op De Poel’.

Potscherven

 

De Poel ondergaat in de jaren 1970 een metamorfose. Een groot deel krijgt na ruilverkaveling een ander, meer op grootschalige landbouw gericht karakter. In het laatste kwart van de twintigste eeuw wordt een deel van De Poel ten zuiden van de stad in gebruik genomen als bedrijventerrein. Nu, in 2022, is de ontwikkeling van een nieuw gedeelte van dit terrein in voorbereiding, gelegen tussen de al aangelegde bedrijven en ’s-Heer Hendrikskinderen. Voorafgaand aan de wegenaanleg en de bouwfase is diepgaand archeologisch onderzoek verricht. De vondsten en hun interpretatie hebben geleid tot deze expositie.


Hieronder kunt u de informatiepanelen downloaden.

Pamflet met een boer en de tekst "Wat nu? Ruilverkaveling!!"